Giới thiệu

Lịch sử phát triển

Năm 2017: Phát triển hệ thống mạng lưới công ty thành viên và tăng cường tính liên kết. Ký thỏa thuận hợp tác và trở thành đại diện bán hàng cho Công Ty Cổ Phần COMA68 Hợp tác với Công ty cổ phần linh... 

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho chúng tôi trong suốt quá trình hình thành và phát triển. 1. Khách hàng là người “trả lương” cho chúng ta. 2. Tôn trọng cá nhân: Mọi người đều “bình đẳng”... 

Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn: – Trở thành đối tác uy tín, tin cây với Qúy khách hàng và nhà cung cấp trong nước và quốc tế với phương châm các bên cùng có lợi. – Hợp tác phát triển,cung cấp giải pháp và dịch vụ tối... 

Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh –              Lấy khách hàng là trọng tâm và nhân lực trong công ty sẽ đưa công ty đến trọng tâm đó. –              Chỉ có hợp tác mới tạo nên sự phát triển... 

Giới thiệu Hikari

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hikari Việt Nam được thành lập ngày 8 tháng 6  năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực ngành công nghiệp phụ trợ, cụ thể: Xúc tiến đầu tư và thương mại, liên kết các doanh...