Triết lý kinh doanh

  • Lấy khách hàng là trọng tâm và nhân lực trong công ty sẽ đưa công ty đến trọng tâm đó.
  • Chỉ có hợp tác mới tạo nên sự phát triển bền vững – 4 wins.

       + Đối tác WIN

       + Khách hàng WIN

      + Nhân viên WIN

      + Công ty WIN

  • Cung cấp dịch vụ chu đáo, giải pháp tối ưu cho khách hàng thay vì chỉ bán sản phẩm đơn thuần.
Triết lý kinh doanh Hikari Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Messenger