Hiển thị kết quả duy nhất

Robot công nghiệp 4 trục – robot SCARA được định nghĩa là “Cánh tay robot khớp nối tuân thủ có chọn lọc”, có nghĩa là robot có tính linh hoạt trong một hoặc nhiều khớp của nó (hoặc đôi khi trong cấu trúc cơ học của nó).
Nếu bạn tác động vào một robot tuân thủ, nó sẽ thay đổi vị trí làm việc theo ý bạn. Nó sẽ không quay về hay giữ cố định tại 1 chỗ.
Robot SCARA tuân thủ theo trục XY nhưng cố định ở trục Z. Điều này mang lại cho chúng một số tính linh hoạt, đặc biệt hữu ích cho các ứng dụng lắp ráp yêu cầu tuân thủ – ví dụ như chèn chốt vào lỗ, xếp sản phẩm thẳng hàng.

Messenger