Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi là kim chỉ nam cho chúng tôi trong suốt quá trình hình thành và phát triển.

1. Khách hàng là người “trả lương” cho chúng ta.

2. Tôn trọng cá nhân: Mọi người đều “bình đẳng” trong ý kiến và hành xử.

3. Tinh thần đồng đội: Thành công của công ty là dựa vào đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau.

4. Trách nhiệm: Lao động hết mình – Trách nhiệm cao nhất – Đặt mình vào vị trí người khác khi làm việc.

5. Học hỏi và sáng tạo: Luôn luôn học hỏi, không ngừng sáng tạo dù ở đâu, dù làm bất cứ việc gì để tạo ra sự khác biệt.

6. Quan tâm tới xã hội: Là quan tâm đến sự phát triển trong tương lai của chính bạn.

Giá trị cốt lõi hikari việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Messenger