Tầm nhìn – Sứ mệnh

tầm nhìn Hikari Việt Nam

TẦM NHÌN

  • Trở thành đối tác uy tín, tin cây với Qúy khách hàng và nhà cung cấp trong nước và quốc tế với phương châm các bên cùng có lợi.
  • Hợp tác phát triển,cung cấp giải pháp và dịch vụ tối ưu cho khách hàng và nhu cầu thị trường.
  • Chủ động, tích cực liên kết giữa các doanh nghiệp, phát triển danh mục sản phẩm thương hiệu Việt ra thế giới cũng như đưa công nghệ thế giới về Việt Nam, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
  • Xây dựng nguồn nhân lực tốt cho ngành công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ Việt Nam. Góp phần vào sự phát triển chung của ngành và xã hội.

SỨ MỆNH

  • Trở thành đối tác uy tín, tin cây với Qúy khách hàng và nhà cung cấp trong nước và quốc tế với phương châm các bên cùng có lợi.
  • Hợp tác phát triển,cung cấp giải pháp và dịch vụ tối ưu cho khách hàng và nhu cầu thị trường.
  • Chủ động, tích cực liên kết giữa các doanh nghiệp, phát triển danh mục sản phẩm thương hiệu Việt ra thế giới cũng như đưa công nghệ thế giới về Việt Nam, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
  • Xây dựng nguồn nhân lực tốt cho ngành công nghiệp hỗ trợ, phụ trợ Việt Nam. Góp phần vào sự phát triển chung của ngành và xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Messenger