Ông chia sẻ công ty phân loại từ nguồn gom trước khi đưa về nhà máy xử lý tại Long An. Sau quá trình làm sạch nhiều lần, các hạt nhựa thành phẩm được tạo thành phôi, phôi được thổi thành hình dạng các chai nhựa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Ngoài sản phẩm nhựa dùng trong ngành hóa mỹ phẩm, công ty đã có sản phẩm dùng cho ngành thực phẩm, đựng nước uống.

Quy trình hat nhựa tái chế được sản xuất

“Trước đây, đa phần hạt nhựa chính phẩm đều phải nhập khẩu. Chúng ta đã có những bước đi đầu tiên, xuất khẩu hạt nhựa tái chế tới ra thế giới. Đây là ngành công nghiệp mới”, ông Lê Anh nói.