Khuôn mẫu chính xác – BETL LOCK ARM R ECL

Giá: Liên hệ

Mã sản phẩm:

Hãng sản xuất: Coma68

Tình trạng: Còn hàng

Mô tả

Khuôn mẫu chính xác – BETL LOCK ARM R ECL

Chi tiết sản phẩm:

Khuôn mẫu chính xác – BETL LOCK ARM R ECL

Khuôn mẫu chính xác

Part
Materials: POM
Cav: 8

Mold
Base: 280 X 300
Materials: S-Star
Gate: Pinpoint gate
Slide: Không
Lifter: Không