Lịch sử phát triển

Năm 2017:

 • Phát triển hệ thống mạng lưới công ty thành viên và tăng cường tính liên kết.
 • Ký thỏa thuận hợp tác và trở thành đại diện bán hàng cho Công Ty Cổ Phần COMA68
 • Hợp tác với Công ty cổ phần linh kiện nhựa S-Dragon
 • Hợp tác với Công ty cổ phần Amaccao
 • Hợp tác với Công ty N&G-Hanssip
 • Gia nhập Hiệp Hội Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam (Vasi)
 • Develop network of affiliates and strengthen the cooperation
 • Sign the Cooperation agreement and become sales representative for COMA68
 • Cooperate with S-Dragon
 • Cooperate with  AMACCAO
 • Cooperate with  N&G – Hanssip
 • Become official member of Vietnam Association of Supporting Industries – VASI

Năm 2016:

 • Trở thành đại lý cho công ty Bestec tại Việt Nam.
 • Trở thành đại diện cho Công ty Kosmek tại Việt Nam
 • Become the Agent of Bestec in Vietnam
 • Become the representative of Kosmek in Vietnam

Năm 2015:

 • Đạt giải thưởng “Nhà cung cấp Chất lượng Vàng – Gold TQS 2015”.
 • Trở thành đại lý sản phẩm “nhựa tẩy nòng” cho Công ty Chemtrend thuộc tập đoàn Freudenburg.
 • Gia nhập Hiệp Hội Công Nghiệp Hỗ Trợ Thành Phố Hà Nội (Hansiba)
 • Get the Award “Gold Quality Supplier – Gold TQS 2015”
 • Become the Agent of “Purging Resin” for Chemtrend (Freudenburg Corp.)
 • Become official member of Hanoi Supporting Industries Business Association – Hansiba

Năm 2014:

 • Trở thành đại diện Công Ty TNHH Sumico Lubricant tại Việt Nam.
 • Thành lập chi nhánh Hồ Chí Minh.
 • Become the representative of Sumico Lubricant in Vietnam
 • Establish Ho Chi Minh City Branch

Năm 2013:

 • Trở thành đại lý độc quyền của  công ty Watanabe tại Việt Nam.
 • Được cấp chứng nhận ISO9001 và ISO14001 cho nhà máy sản xuất (Công Ty Cổ Phần Sunpla)
 • Become the representative of Watanabe in Vietnam
 • Be granted ISO9001 and ISO14001 certification for manufacturing factory (Sunpla JSC)

Năm 2012:

 • Tham gia góp vốn thành lập Công Ty Cổ Phần Sunpla.
 • Contribute capital to establish Sunpla JSC

Năm 2011:

 • Trở thành đại lý độc quyền của công ty Gammaflux tại Việt Nam
 • Become exclusive agent of Gammaflux in Vietnam

Năm 2010:

 • Thành lập Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hikari Việt Nam
 • Hợp tác với Công Ty TNHH Kyowa Machinery tại Nagoya Nhật Bản.
 • Establish Hikari Vietnam Production and Trading Co.,Ltd
 • Cooperate with Kyowa Machinery Co.,Ltd in Nagoya, japan