Dịch vụ kỹ thuật và giải pháp tự động hóa

Dịch vụ kỹ thuật và giải pháp tự động hóa Hikari Việt Nam
NHANH CHÓNG – CHUYÊN NGHIỆP- HIỆU QUẢ

Bạn là chủ doanh nghiệp, quản lý nhà xưởng? Bạn đau đầu vì những vấn đề lặp đi lặp lại ?

  • Máy móc thường xuyên phải bảo dưỡng và sửa chữa.
  • Dừng sản xuất trong thời gian dài chờ sửa chữa từ đơn vị cung cấp dịch vụ.
  • Hệ thống sản xuất lỗi thời, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất
  • Nhân sự nhà máy chưa có kỹ năng vận hành, khắc phục sự cố với các máy móc dẫn đến sai lỗi hỏng thường xuyên. Năng suất và chất lượng sản phẩm giảm.

Hikari Việt Nam sẽ giúp bạn giải quyết tất cả những khó khăn trên bằng tổng thể giải pháp dịch vụ kỹ thuật và giải pháp tự động hóa. Tối ưu hóa nhà máy sản xuất của bạn.