Chất phát hiện khuyết tật bề mặt

SB Checker – Kiểm tra vết nứt bề mặt

SB Checker – Chất kiểm tra vết nứt bề mặt. Chuyên gia tìm kiếm “khuyết tật bề mặt”  Bộ sản phẩm dò vết nứt bề mặt theo tiêu chuẩn JIS Z 2343 và ISO 3452-2 , độ nhạy cao (cấp độ 2). Gồm... 
Chất kiểm tra vết nứt

Leak Tester – Chất kiểm tra rò rỉ bề mặt

Đặc tính sản phẩm chất kiểm tra rò rỉ và vết nứt bề mặt Leak Tester:  Chất kiểm tra rò rỉ Leak Tester là chất kiểm tra chất lỏng bị rò rỉ trên bề mặt với những lỗ nhỏ li ti bằng phương pháp thẩm...